Zorgvuldig in bewaring genomen:

 

• Stempassen:

• Stempassen  Provinciale Staten en Waterschappen ( ......).

• Stempas Tweede Kamer (TK ..... )